SKDY

SKDY - modelová řada dvoustojanových karuselů s pojízdným portálem nabízí výhody jak svislého soustruhu tak i portálového obráběcího centra.
Request

SKDY – modelová řada dvoustojanových karuselů s pojízdným portálem nabízí výhody jak svislého soustruhu tak i portálového obráběcího centra. Dle přání zákazníka vyhovíme téměř všem požadavkům do velikosti obrobku, což lze demonstrovat na maximálním zatížení pracovního stolu až 1 100 tun. Základ stroje tvoří litinové odlitky, zaručující velmi vysokou tuhost, geometrickou přesnost a dlouhou životnost stroje. Karusely jsou konstruovány jako stavebnicová modulová koncepce, která zajišťuje vysokou variabilitu v konečném provedení stroje. Svislý soustruh SKDY umožňuje kromě soustružení vnitřních a vnějších ploch také frézování, soustružení závitů, broušení, vrtání, vyvrtávání a další pracovní operace. Stroj je možno mimo jiné používat pro obrábění součástí v železničním, lodním, leteckém i zbrojním průmyslu.